Головне
Свіже

ОГОЛОШЕННЯ

Оголошується конкурс на переведення студентів на вакантне місце державного замовлення (заочна форма) спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Для участі в конкурсі потрібно не пізніше 20 березня 2018 року подати в навчальну частину такі документи:

  1. власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я директора коледжу;

  2. довідку щодо середнього балу успішності, видану секретарем навчальної частини;

  3. копії та оригінали документів, які підтверджують позачергове право на переведення.

Детальніше умови проведення конкурсу викладено і Положенні про переведення студентів БАЕК ВНАУ на навчання за державним замовленням.


Брацлавський агроекономічний